Vacancy – Nursing Teachers (BN / B.Sc) for PCL Nursing Program

मिति : २०७९/११/०९ नर्सिङ्ग शिक्षिकाहरुको आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । सुषमा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टद्वारा संचालित यस सुषमा कोइराला मेमोरियल नर्सिङ्ग क्याम्पसको लागी करारमा केही नर्सिङ्ग शिक्षिकाहरु आवश्यक परेकोले इच्छुक योग्यता पुगेका तथा अनुभव भएका ब्यक्तिहरुले निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरु सहित मिति Read More …

Admission Open 2079

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!! प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) बाट सम्वन्धन प्राप्त तथा नेपाल नसिॅङ परिषदबाट मान्यता प्राप्त यस सुषमा कोइराला मेमोरियल नसिॅङ क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र 2079/2080 को स्टाफ नर्स (PCL NURSING) कोर्समा Read More …

Vacancy Notice 2078/11/11

मिति: २०७८/११/११ कर्मचारीहरुको आवश्यकता सम्बन्धि सुचना सुषमा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टद्वारा संचालित यस सुषमा कोइराला मेमोरियल नर्सिङ्ग क्याम्पसको लागी निम्नानुसारका पदहरुमा करारमा कर्मचारीहरु आवश्यक परेकोले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक ब्यक्तिहरुले लिखित निबेदन तथा अन्य शैक्षिक र अनुभवका कागजातहरु सहित मिति Read More …

Quotation for Books – 2078/09/30

2078/09/30 विषय: कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको PCL नर्सिङ्ग कोर्षमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरुको लागी निम्ननुसारका किताहरु खरिद गर्न आवश्यक परेकोले इच्छुक सप्लार्यसहरुले संलग्न List बमोजिमका किताबहरु के–कति मुल्य र समयमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? लिखित मुल्य, छुट Read More …

Quotation for Dress – 2078/09/30

2078/09/30 विषय: कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको PCL नर्सिङ्ग कोर्षमा अध्ययन गर्ने ३८ जना छात्रा र २ जना छात्रहरुको लागी निम्ननुसारका क्याम्पस ड्रेसहरु खरिद गर्न आवश्यक परेकोले इच्छुक सप्लायर्सहरुले क्याम्पसले उपलब्ध गराइएको नमुना र Quality बमोजिमको ड्रेस Read More …